شماره‌های پیشین نشریه

 نشریه "حکمت وحیانی"  مجتمع آموزش عالی حکمت و مطالعات ادیان به شرح ذیل طی مصوبه  3جلسه 67  شورای نشریات المصطفی با ارکان ذیل مجوز انتشار گرفت. 

 

ارکان نشریه حکمت وحیانی:

مدیر مسئول : حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید زهادت استادیار جامعه المصطفی6العالمیه؛

سردبیر : حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی کریمی استادیار جامعه المصطفی6العالمیه در رشته کلام اسلامی ؛

 

            اعضا هیئت تحریریه:

 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مهدی گرجیان، استاد دانشگاه باقر العلوم علیه السلام در رشته عرفان اسلامی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد حسین شریفی، استاد موسسه امام خمینی در رشته فلسفه تطبیقی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی عزیزی، دانشیار جامعه المصطفی6العالمیه در رشته فلسفه تطبیقی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته الهیات و معارف اسلامی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدصفر جبرئیلی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جعفری هرندی، دانشیار موسسه امام خمینی در رشته فلسفه اخلاق؛
 • حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن یوسفیان، دانشیار موسسه امام خمینی فلسفه دین و مسائل جدید کلامی؛
 • حجت الاسلام والمسلمین دکتر ناصرمحمدی رفیعی،دانشیار جامعه المصطفی6العالمیه در رشته الهیات و معارف اسلامی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین عبدالمجید زهادت، استادیار جامعه المصطفی6العالمیه در رشته کلام اسلامی؛
 • حجت الاسلام و المسلمین محمد رضاپور، استادیار جامعه المصطفی6العالمیه در رشته فلسفه و کلام؛
 • حجت الاسلام و المسلمین مهدی کریمی، استادیار جامعه المصطفی6العالمیه در رشته کلام اسلامی؛